Blokksatsen åpner opp for å snakke om forholdet mellom forfatteren og den grafiske designeren. Ligner det ikke litt — forfatterens arbeid med å skrive om og redigere teksten sin, ord som strykes og legges til igjen, små, små justeringer — typografens kabalaktige arbeid med å få en tekst til å sitte jevnt og godt i blokk over hundrevis av sider, et samspill mellom korrektur, øye og erfaring? Jeg ser for meg at vi sikkert kunne hatt noen interessante samtaler med hverandre om dette. I redigeringen av en tekst er overgangen mellom skriving og grafisk design liten, synes jeg, skrivingen antar en grafisk design-aktighet når forfatteren sitter der og stokker om på tegn, ord og setninger i jakten på klarhet og rytme. En godt satt blokksats er også en form for omsorg. Jeg som grafisk designer anerkjenner din, forfatterens, innsats, dette er ikke mitt moment to shine, men ditt, og jeg tilrettelegger og tar vare på ordene du har slitt med å få ned på papiret. Forfatteren skal få åpne boka si når den kommer fra trykken og ikke se det samme, tunge worddokumentet foran seg, men oppdage at teksten faktisk er blitt en Bok, takket være godt håndverk av en grafisk designer. Blokksatsen er på den måten et stille uttrykk for både omsorg og takknemlighet.