Jeg tvilte på om jeg skulle bidra med et begrep, men så slo det meg at det er jo jeg som har satt formatet. Formatet har vært likt for alle deltagerne: A3 bestemt utifra størrelsen på korrekturpressen min. Formatet er grunnleggende for enhver formgivning og prinsippet er det samme om vi formgir nettside, bok, plakat, frimerke eller omgivelser – vi setter eller gis et formatet ut fra et knippe forutsetninger som ligger til grunn. Deretter må vi avgjøre hvordan vårt valgte (eventuelt påtvungne) format på best mulig måte kan utnyttes for å kommunisere et gitt innhold. Det høres jo enkelt ut det, men mulighetene for hvordan man kan formidle innhold på – la oss si et hvitt BFK Rives 120 gsm i A3-format med et begrenset utvalg typografiske virkemidler – vil jeg påstå er uendelig.