Å fortelle en alle barna-vits er enkelt, man har jo trent hele barndommen.
Å forklare en Gefirt er mer krevende. Å trykke alle barna-vitser i boktrykk er vanskelig. Man trenger hjelp av en med lang trening. Det har jeg. Likevel blir det problemer.
Sånn er sangeren: Alle barna et eller annet, unntatt et eller annet.
Men settekassa på Risløkka har ikke nok av bokstaven T.
Alle barna må nøye seg med utenom.