Biblioteket er en sfære hvis nøyaktige midtpunkt utgjøres av hvilken som helst av heksagonene, og hvis omkrets er uoppnåelig. Hver av veggene i hvert heksagon inneholder fem hyller. Hver hylle har to og tredve bøker som alle har samme format; hver bok har fire hundre og ti sider; hver side har førti linjer, og hver linje omtrent åtti sorte bokstaver. Hver bok har også bokstaver på bokryggen; disse bokstavene hverken antyder eller forutsier noe om hva sidene inneholder.

(Jorge Luis Borges / Labyrinter / oversatt av Finn Aasen)

Plakaten min er derimot et todimensjonalt plan. Den er stykket opp i mindre flater; dybden av hver flate er beregnet etter et spesifikt antall tekstlinjer; bredden er presis lik bredden på tekstkolonnen; hver flate er også separert av et intermediært rom som separerer komponentene; en flate kan stykkes opp i mindre, proporsjonale flater; alle designelementer som typografi, fotografier og illustrasjoner er justert til å passe inn i nøyaktig én grid-flate.

Plakaten min er egentlig en side i en bok; faktisk er det fire hundre og ti sider i denne boka; hver side har nøyaktig førti linjer; og hver linje, omtrent åtti sorte bokstaver; boka har faktisk noen bokstaver på ryggen også. Den passer vel perfekt inn i biblioteket i Babel?