Typografen sa det til henne ...
Fritt etter Mor i nøden (2020) av Nora Joung. Satt med Genzsch-Antiqua 10/13 pkt.