Kegel var målet som ble brukt om dybden på typekroppen. Eller var det høyden? Jeg tror jeg ville sagt høyden, siden man snakker om x-høyde, og det er snakk om målet på typekroppen fra litt under underlengden til litt over overlengden. Kegelen var målet på skriftens størrelse (grad) og ble angitt i typografiske punkter. I dag fremstår ordet som noe litt uforståelig og forhistorisk, spesielt siden det er snakk om noe man ikke egentlig kunne se på det ferdig trykte arket. Dette avtrykket, fra siden på en 16 punkts skrifttype, er et forsøk på å trykke det usynlige.