Det er interessant hvordan teknikken setter grenser for det grafiske uttrykket, og hvordan fagterminologien endrer seg med teknologiske skifter. Reduksjon av bokstavmellomrom, det man i dag kaller kniping, var (nesten) umulig med blytypene. Jeg hadde lyst til å prøve ut det tungvinte og materiellødeleggende unntaket - å file til typene. Det skal jeg aldri gjøre igjen - lover! Dette grepet var en del av det man den gang kalte utlikning - å jevne ut bokstavavstandene. Det kunne enklere gjøres ved å øke bokstavmellomrommene (sperring) - ved å legge til forskjellig blindmateriell mellom bokstavene. Begrepet kniping hadde en annen betydning tidligere: det betydde å redusere ordmellomrommene. Var ordmellomrommene små, ble satsen kalt knepen. Dagens digitale skrifter og programvare har uendelige muligheter og er svært effektiv sammenlignet med hva blyteknologien tillot. Det erfarte jeg da jeg satte opp dette enkle trykket i Anes kjellertrykkeri.