Om prosjektet

Ideen til dette prosjektet grodde frem gjennom undervisning i boktrykk på Kunsthøgskolen i Oslo og har et pedagogisk grunnlag. Mange av begrepene i tekstbehandlingsprogram kommer fra boktrykk, og representerer ofte faktiske objekter, eller er metaforer fra en fagkultur som ikke alltid gir mening i dag. Kunnskapen om denne teknologien er i ferd med å forsvinne, erstattet av mer effektive hjelpemidler. Faget er i konstant bevegelse, og vi er alle forvaltere av både begrep og fag i fellesskap. Intensjonen med dette prosjektet er å reflektere over hvor regler og normer kommer fra, og på vår tids formfrihet når begrepene tas tilbake til settekassa. Et knippe norske designere, med ulike tilnærminger til faget vi kaller grafisk design, har gjennom en periode på nesten 2 år blitt invitert inn i Ane Thon Knutsens boktrykkeri i Oslo for å diskutere typografi i praksis. Hver deltager har valgt et begrep som har blitt illustrert på én arbeidsdag med bruk av tradisjonelt boktrykkutstyr, uten nødvendigvis å ha erfaring med teknologien fra før.

Ane Thon Knutsen er utdannet med PhD fra Kunsthøgskolen i Oslo hvor hun jobber 50% som førsteamanuensis i grafisk design. Hun har en unik kunnskap om boktrykk og er en av få som forvalter og benytter denne teknologien i en kunstnerisk kontekst i Norge. Hun eier og jobber i et eget boktrykkverksted i Oslo og har over ti års erfaring med undervisning og kursing i både tradisjonell og eksperimentell tilnærming til trykkekunsten.