(ordmellom)rom

En poetisk refleksjon over (ordmellom)rommets materielleimmateriellitet.
Helt siden innføring i datidens manuskripter på 700-tallet har ordmellomrommet vært et viktig hjelpemiddel i tolkning av skriftlig informasjon og har vært avgjørende i overgangen fra muntlig til lydløs (privat) lesing.

Med boktrykkets oppfinnelse ble en subtil gest — et penneløft — manifest i selve sentrum av settekassen; bare for nok en gang å bli dematerialisert til elektriske impulser og numerisk beskrivelse i digital typografi.

Bidraget til utstillingen er en dobbelt kodet meditasjon over (ordmellom)rommets ikke-eksisterende eksistensen, dets synlige usynlighet i både analog og digital form.